Historie

Uddrag af H. Ilum Petersens – Linna Sogns Historie

På generalforsamlingen i Linå Skole den 24. februar 1895 vedtoges at bygge et forsamlingshus ved Sandbakken ved Linå By. Forsamlingshuset skal indrettes med lidt lejlighed til beboelse, en lille sal og en stor forsamlingssal samt stald til 5 a 6 par heste. Forsamlingshuset skal være 30 alen lang, 14 alen dyb og muren 4 alen til rejsehøjde, og indrettes således: En stor forsamlingssal, 17 alen lang, en mindre ditto, en stue til rejsetøj (garderobe), et kjøkken og en stue til beboelse. Huset opføres af brændte sten med fyr-overtømmer og trækkes med tagpap. Gavlene mures helt op i spidsen med mursten. DR indmures 10 fag dobbelte vinduer, nemlig 5 fag i hver side. Murer- og tømrerarbejdet blev overdraget til Jørgen Petersen af Linå for en sum af 486 kr. Vinduer og døre blev overdraget snedker Jens Bentsen af Laven for en sum af 264kr. Jens Bentsen skal selv lægge materialer til, hvorimod de øvrige materialer til huset bliver livret på pladsen. Huset skal være færdig den 15. september 1895.

Forsamlingshuset blev indviet søndag den 20. oktober 1895 og taget i brug med det samme.

Den 28.11.1922 Det vedtoges at indstallere elektrisk lys

Den 17.05.1943 Cementtildeling og murertilbud forelå. Byggeriet sattes derefter igang. Der blev bygget en ny sal med scene og materialerum. I kælderen indrettedes toiletter, og foretoges ændringer i den gamle bygning. Byggeriet kostede 34.973kr. I Silkeborg Sparekasse blev optaget et lån på 23.000kr., og man havde modtaget et tilskud på 5000kr.

I de senere år er forsamlingshuset gjort handicapvenlig. Der er et handicaptoilet. Forsamlingshuset har fået et nyrenoveret køkken og i 2017 er der kommet internetadgang til.

Som det ses har der været gjort og gøres der en indsats forat modernisere det gamle forsamlingshus løbende.