Priser og reservation

Vores lokaler kan lejes til diverse arrangementer.

Størrelse Pris – kr. pr. døgn
Lille sal – 30 m2 – 30 personer 2000 kr.
Store sal -120 m2 – 125 personer – Fast scene 2500 kr.

 

For leje af Linå Forsamlingshus kontakt udlejer Annette Z. Poulsen på telefon: 22 85 68 01